,

سازمان های یادگیرنده

سازمان های یادگیرنده
نظریه سازمان های یادگیرنده از جمله رهیافتهای سیستمی و اقتضایی به مدیریت محسوب می گردد و  سازمان را به مثابه یک “سیستم باز صاحب اندیشه و زنده” در نظر می گیرد. با تأکید بر این نکته که سازمانها نیز مانند ذهن انسانها برای تطبیق با شرایط محیطی متحول، متکی به دریافت بازخورند؛ سازمانها درست مانند حیوانات باهوش تر و انسانها از تجربه درس می گیرند و درگیر فراگردهای ذهنی پیچیده ای مانند “پیش بینی، شناسایی، تعریف، طراحی و حل مسأله” می شوند.

ساز و کارهای انتقال یادگیری فردی به یادگیری جمعی

تسهیل فردی
در این ساز و کار رهبر یا مدیران ارشد سازمان در فرایند انتقال یادگیری فردی به جمعی تاثیر می گذارند و سعی دارند با نزدیک کردن دیدگاه افراد تصاویر ذهنی مشترکی را ایجاد نمایند.
تسهیل مشترک
در این سازکار هدف آن است که به کمک تلاش های جمعی و مباحثه های مختلف گروهی مانند اتاق فکر و یا جلسات منظم فروش و … به ایجاد فهم مشترکی از موضوعات می پردازند.
تسهیل مصنوعی
در این روش سیستم ها و ساختارهای سازمانی، ساز و کارهای انسجام بخشی بوجود می آیند  تا در قالب این ساز وکارها یادگیری فردی به یادگیری سازمانی تبدیل شود، مثلا طبق آیین نامه ای در بازه زمانی مشخص گردش شغلی در سازمان انجام شود.
انواع یادگیری
یادگیری یک حلقه ای :
در این نوع یادگیری تلاش مجموعه بر آن است که در جهت کشف خطا و اصلاح آن در محیط جاری پیش برویم و بر حل مسائل و مشکلات فعلی تمرکز کنیم و هیچ گونه تغییری در ساختار سازمان صورت نمی گیرد.
هدف از یادگیری یک حلقه ای بهینه سازی روش های جاری و درست انجام دادن کارها و تمرکز بر کارایی است.
یادگیری دو حلقه ای :
در این نوع یادگیری علاوه بر اصلاح فرایندها، به اصلاح راهبرد ها، اهداف، استراتژی ها و ساختار هم می پردازند به عبارت دیگر ضمن توجه به درست انجام دادن کارها (کارائی) به دنبال درست انجام دادن کارهای درست (اثربخشی) هم هستیم.
معمولا در سازمان ها مرسوم است که در شرایط جاری و معمولی که تنشی وجود ندارد به یادگیری تک حلقه ای اکتفا می کنیم و در مواقعی که با بحران و عدم اطمینان مواجه می شویم، از روش یادگیری دوحلقه ای عمل می نماییم.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.