نوشته‌ها

,

در مورد زنجیره فرمان در سازمان خود چه می‌دانید؟

C:\Users\client4.MULTIWEB\Desktop\ax\10650_520.jpg

آیا موضوع قدرت در کار، در زنجیره فرمان نهفته است؟

آیا مایلید در مورد زنجیره فرمان بیشتر بدانید؟ زنجیره فرمان بیانگر شیوه ای است که نهاد های نظامی، مذهبی، شرکتی، دولتی و دانشگاه ها به وسیله آن و بطور سنتی سلسله مراتب گزارش دهی خود را ساختار بندی می کنند.

هنگامی که در یک سازمان، یک کارمند به کارمند دیگر گزارش می دهد، تصمیمات و ارتباطات مورد نظارت دقیق قرار گرفته و در زنجیره فرمان سازمان جاری خواهد بود.در زنجیره فرمان سنتی، اگر به تصویر ساختار روابط سازمان در چارت سازمانی نگاه کنیم، رئیس یا مدیر عامل در راس زنجیره فرمان قرار داد. کارمندی که بطور مستقیم به وی گزارش می دهد نیز در جایگاه دوم چارت قرار می گیرد.به همین صورت کارمندانی که به او گزارش می دهند نیز در خط سوم جای می گیرند و به همین صورت مراتب گزارش دهی در یک سازمان ادامه می یابد. در هر سطح از سازمان، قدرت اخذ تصمیات به همین صورت تقلیل یافته و خرد می شود. ادامه مطلب …

,

۸ نکته اخراج اصولی

اخراج اصولی

تلاش‌ها شما برای اجتناب از اخراج بی‌ثمر است.اخراج جزوی از مسائل و امور عادی در کار و تجارت است.شما برای پیشرفت نیاز به جایگزینی دارید و همچنین کارمندان شما برای کسب مهارت های جدید نیازمند موقعیت های جدید هستند.اما میتوان با تدابیری صدماتی که اخراج کردن می‌تواند به سازمان ما وارد کنند را محدود کنیم.در این مقاله آمیرال با بهترین نکته‌ها و روش‌ها در مورد چگونگی اخراجی همراه با همدلی و اخراج اصولی همراه باشید تا بار دیگر طعم شیرین حرفه ای بودن را به شما بچشانیم.

ادامه مطلب …